Investor Relations

Resultatfremleggelse

Resultatet for første kvartal 2017 legges frem torsdag 4. mai kl. 08:00.

Kvartalsrapport Q4 2016

Årsrapport 2016

Se Statkrafts årsrapport på Internett

Årsrapport 2016