Besøkskraftverk

Sju av Statkrafts vannkraftverk er såkalte besøkskraftverk. Her har vi laget regionale informasjonssentre, hvor besøkende kan se utstillinger og multimediashow, i tillegg til en omvisning i kraftstasjonen.

Rheidol, Wales

Kraftverket og det nye besøkssenteret ligger i vakre omgivelser nær Aberystwyth på vestkysten av Wales. Besøkssenteret er åpent for publikum i påskehelgen og fra 1. mai-30. september, hver dag kl. 10.30-16.15. Omvisninger i kraftverket til faste tider hver dag. Grupper tas imot året rundt etter avtale på tlf. +44 1970 880 667.

Laholm, Sør-Sverige

Kraftverket ved Lagan har et moderne besøkssenter. I sesongen fra 1. juni -31. august er det åpent mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Utenom sesong tas grupper imot etter avtale på tlf. +46 (0) 300 562400.

Sima kraftverk

Fra medio juni til medio august er det omvisning hver dag kl. 10.00, 12.00 og 14.00. Det er også mulig å få omvisning til andre tider etter avtale. Ta kontakt med Destinasjon Eidfjord på tlf. 53 67 34 00.

Sima kraftverk finner du innerst i Hardangerfjorden, i Simadalen, ca. 6 km fra Eidfjord i Hardanger. Veien til kraftverket (Simaveien) er skiltet fra Eidfjord sentrum.

Mår kraftverk

Kraftverket er åpent for publikum mandag til fredag fra 20. juni til 20. august, med omvisning kl. 12.00. For mer informasjon, ta kontakt med Rjukan Turistkontor på tlf. 35 08 05 50. Skoleklasser og grupper kan få omvisning til avtalte tider, også i vinterhalvåret.

Mår kraftverk finner du 5 km sørøst for Rjukan i Telemark, ved riksvei 37.

Aura kraftverk

Kraftverket har omvisning fra juni til og med august måned følgende dager: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 13.00. Det er også mulig å avtale omvisning utenom disse tidene ved å ringe 71 69 44 70.

Aura kraftverk finner du innerst i Sunndalsfjorden, ca. 3 km fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

Alta kraftverk

Besøk Altadammen i Sautso med guidet omvisning. Arrangeres hele året av lokale turoperatører. Det er ingen omvisning i kraftverket. Ta kontakt med Henriette Bismo Eilertsen, Flyspesialisten, på tlf. 78 44 50 50 for mer informasjon.

Alta kraftverk finner du 46 km fra Alta i Finnmark. Veien til kraftverket og Tverrelvdalen tar av fra E6 fire km nord for Alta, men veien opp til Alta kraftverk er ikke åpen for alminnelig ferdsel.

Jostedal kraftverk

Kraftverket er for tiden stengt for omvisning på grunn av ombygging.

Jostedal er et besøkskraftverk med fast tilsatt guide, åpent fra 20. juni til 20. august med tre visninger hver dag kl. 10.00, 12.00 og 14.00, unntatt lørdag og søndag da det er stengt. Kraftverket ligger cirka 15 km fra kommunesenteret i Gaupne. Ta kontakt med Tanja Fiskaa Haugen på tlf. 57 68 92 26 eller Steinar Stensli på tlf. 57 68 92 61 for mer informasjon.

For besøk på kraftverkene i Norge gjelder bestemmelser fra NVE om beredskapsmessig sikkerhet. Dette ivaretas av Statkraft.

Vest Telemark museum - Eidsborg

Vest Telemark museum - Eidsborg er en kombinasjonen av moderne museumsaktivitet og visningsrom for Statkraft. En del av museet på ca 150 m2 er laget som et Visningssenter for Statkraft. Her er det interaktive modeller, filmfremvisning, bilder og du får og en innføring i historien om Tokkeutbyggingen. Et besøk kan kombineres med et opphold på Dalen hotell og båttur på kanalen.

Brosjyrer om våre besøkskraftverk i Norge

Tittel Størrelse Type
Alta kraftverk 0,5MB .PDF
Aura kraftverk 0,5MB .PDF
Jostedalen kraftverk 0,4MB .PDF
Mår kraftverk 0,5MB .PDF
Sima kraftverk 2,5MB .PDF
Ulla-Førre 4,1MB .PDF